Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOS DUŠAN
BELA KRAJINA V POZNEM SREDNJEM VEKU.- LJUBLJANA, 1987
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
KOS DUŠAN
BLESK ZLATE KRONE:GOSPODJE SVIBENSKI - KRATKA ZGODOVINA PLEMENITIH NASILNIKOV.-LJUBLJANA, 2003
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Zabel Igor, Zaplatil Marko, Hudelja Niko, Žalik Huzjan Milojka
Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1996 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
HISTORIČEN SPREHOD SKOZI PREISKOVANJE, SOJENJE IN PRAVO PRI PLEMSTVU V POZNEM SREDNJEM VEKU.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
MED GRADOM IN MESTOM.- LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
PISMO, PISAVA, PISAR: PRISPEVEK K ZGODOVINI KRANJSKIH LISTIN DO LETA 1300 .- LJUBLJANA, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Vitez in grad : vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.