Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Benedik Metod, Höfler (Hofler) Janez, Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 26 : PISMA JANEZA EVANGELISTA KREKA; GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM. PRAŽUPNIJA CERKNICA; ZAČETKI CERKVENE ORGANIZIRANOSTI SLOVENCEV V KALIFORNIJI
ZALOŽBA DRUŽINA
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Kolar Bogdan, Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 35 : Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem : kronika ustanove od 1852 do 1925
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2013 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 37 : Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 38 : Miscellanea
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 41 : Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 42 : Prekmurje v letu 1919 in katoliška cerkev
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.