Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Trebše Štolfa Milica - urednik, Klemenčič Matjaž - odgovorni urednik
Slovensko izseljenstvo : zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.