Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Šimac Miha, Keber Katarina
"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Keber Katarina
Čas kolere : epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.