Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kalc Aleksej, Milharčič-Hladnik Mirjam, Žitnik Serafin Janja
Vodopivec Peter, Zajc Marko 1975-
Doba velikih migracij na Slovenskem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Preinfalk Miha, Golec Boris, Domej Teodor 1949-, Kalc Aleksej
Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KALC ALEKSEJ
POTI IN USODE: SELITVENE IZKUŠNJE SLOVENCEV Z ZAHODNE MEJE .- KOPER, 2002
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Čeč Dragica, Šuštar Branko, Kalc Aleksej, Studen Andrej 1963-, Lamut Ana Marija
Socialna in kulturna zgodovina hrane
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2016 slov., nemški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.