Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOROŠEC BRANKO
GOZDOVI SLOVENIJE SKOZI ČAS. PROSTORSKE REGISTRATURE IN MAPIRANJE GOZDOV DO LETA 1828.- LJUBLJANA, 1993
KMEČKI GLAS
1993 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Korošec Branko
Naš prostor v času in projekciji : oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega urejanja na osrednjem Slovenskem
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.