Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KORŠIČ VERENA
CERKEV SV. IVANA,GORICA.-GORICA, 1997.-[SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;224]
Dušnopastirsko središče za Slovence v Gorici
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ VERENA
CERKEV SV. MARTINA SOVODNJE OB SOČI.- SOVODNJE OB SOČI, 1993
ŽUPNIJA SV. MARTINA SOVODNJE OB SOČI
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ VERENA
TRAVNIK IN CERKEV SV. IGNACIJA V GORICI.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT.111.-LJUBLJANA, 1981
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.