Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Hozjan Andrej
Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
HOZJAN ANDREJ, GERŠAK KATJA
VODNIK PO MATIČNIH KNJIGAH ŠKOFIJSKEGA ARHIVA MARIBOR (PRILOŽENA DISKETA) .- MARIBOR, 1998
ŠKOFIJSKI ARHIV MARIBOR
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.