Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Bonin Zdenka
Nared Andrej, Gašperšič Manca, Horvat Mojca 1973-, Milotti-Bertoni Daniela
Arhivi - zakladnice spomina
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Horvat, Mojca 1973-
Horvat Nuka, Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Kristovič Matej
Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Holcman Borut, Horvat Mojca
Gospoščina Negova : izbor gradiva iz fonda za obdobje med leti 1543-1941 : Katalogi, zvezek 27
Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču ARCHIVUM od 7. maja do 30. septembra 2007
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Horvat Mojca 1973-
Od urbarjev do fotografij : arhivsko gradivo gospostva Fala s širšega območja Ruš, Lovrenca na Pohorju in Selnice ob Dravi
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2024 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Horvat Jasna 1945-, Grafenauer Bogo, Habič Srečo, Hribar Roman
Slovenci v predmarčni dobi in revoluciji 1848
NARODNA GALERIJA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Horvat Franci 1956-
Sto vodnjakov na Slovenskem
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.