Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Štumberger Barbara, Lauko Tomaž, Jevremov Blagoj, Farič Boris, Koltak Mihael, Hernja-Masten Marija, Območna obrtno-podjetniška zbornica (Ptuj)
Obrt na Ptujskem : zbornik ob 40-letnici OOZ Ptuj
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PTUJ
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.