Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Benedik Metod, Höfler (Hofler) Janez, Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 26 : PISMA JANEZA EVANGELISTA KREKA; GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM. PRAŽUPNIJA CERKNICA; ZAČETKI CERKVENE ORGANIZIRANOSTI SLOVENCEV V KALIFORNIJI
ZALOŽBA DRUŽINA
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Höfler (Hofler) Janez
GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM:PRIMORSKA:OGLEJSKI PATRIARHAT, GORIŠKA NADŠKOFIJA, TRŽAŠKA ŠKOFIJA.-KROMBERK, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HÖFLER JANEZ
O PRVIH CERKVAH IN PRAŽUPNIJAH NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA, 1986
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Höfler Janez
Klemenčič Jakob 1968-
O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem : k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Höfler Janez
Klemenčič Matej 1971-, Bizjak Matjaž 1971-, Kosi Miha 1965-
Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300-1535)
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Makuc Neva 1978-, Kolenc Petra 1977-, Fakin Bajec Jasna, Höfler Janez, Ledinek Lozej Špela, Marušič Branko 1938-, Panjek Aleksander
Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.