Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Šumrada Janez, Kopitar Adrijan
Gacoin-Marks Florence, Golec Boris, Nared Andrej
Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovenes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2018 slov.,francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Preinfalk Miha, Golec Boris, Domej Teodor 1949-, Kalc Aleksej
Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Golec Boris
Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908)
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Golec Boris
Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.