Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
GESTRIN FERDO
PIRANSKA KOMENDA V 14.STOLETJU .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fischer Jasna, Gestrin Ferdo, Janša Zorn Olga, Kresal France, Lazarević Žarko
Pogled v zgodovino slovenskega podjetništva
RAZUM
dr. Krašovec & Co, d.n.o.
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
SLOVANSKE MIGRACIJE V ITALIJO.-LJUBLJANA, 1998

1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gestrin Ferdo, Melik Vasilij
Slovenska zgodovina : od konca osemnajstega stoletja do 1918
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
SLOVENSKE DEŽELE IN ZGODNJI KAPITALIZEM.- LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
TRGOVINA SLOVENSKEGA ZALEDJA S PRIMORSKIMI MESTI OD 13.DO KONCA 16.STOLETJA.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV:5.KNJIGA:MITNINSKE KNJIGE 16. IN 17. STOLETJA NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1972

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.