Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Gabrič Aleš - uredil
Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slov., srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš - uredil
TIGR v zgodovini in zgodovinopisju
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.