Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter - urednik, Balkovec Bojan - urednik, Mlinar Janez - pisec recenzij, Friš Darko - pisec recenzij
Migracije in slovenski prostor od antike do danes
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko, Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja : korespondenti C-F v letih 1885-1924 : znanstveno-kritična objava arhivskih dokumentov
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : korespondenca dr. Pavla Turnerja Achleitner - Aškerc. Viri 6, 1. zvezek
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja v letih 1885-1923 : BABNIK - BUDERMANN. Viri 8
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRIŠ DARKO
VIRI 06: KORESPONDENCA KAZIMIRJA ZAKRAJŠKA, O. F. M. (1907-1928).-LJUBLJANA, 1993
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRIŠ DARKO
VIRI 14: KORESPODENCA SLOVENSKIH KATOLIČANOV V ZDA MED LETI 1882-1924.-LJUBLJANA, 1999
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.