Seznam gradiva

19 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FERENC TONE
"SI AMMAZZA TROPPO POCO": CONDANNATI A MORTE - OSTAGGI - PASSATI PER LE ARMI NELLA PROVINCIA DI LUBIANA: 1941-1943: DOCUMENTI .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
"THERE IS NOT ENOUGH KILLING": CONDEMNED TO DEATH - HOSTAGES - SHOT IN THE LJUBLJANA PROVINCE: 1941-1943: DOCUMENTS.- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
"Ubija se premalo" : obsojeni na smrt, talci, ustreljeni v ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR V AVSTRIJI IN ITALIJI SPOMLADI 1940 .- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
DIES IRAE:ČETNIKI, VAŠKI STRAŽARJI IN NJIHOVA USODA JESENI 1943.-LJUBLJANA, 2002
MODRIJAN ZALOŽBA
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
FAŠISTI BREZ KRINKE: DOKUMENTI 1941 - 1942.- MARIBOR, 1987
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 1, DRŽAVA V DRŽAVI
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1987 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
Sotošek Brane
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 2, NAROD SI BO PISAL SODBO SAM
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone 1927-2003
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 3, MI VOLIMO
ZALOŽBA MLADIKA d.o.o.
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
MUZEJ SLOVENSKIH IZGNANCEV V BRESTANICI.- MARIBOR, 1971
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
NACISTIČNA RAZNARODOVALNA POLITIKA V SLOVENIJI V LETIH 1941-1945

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
OB PETDESETLETNICI KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE.-LJUBLJANA, 1995
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 3, Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav
ODDELEK ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
PRIMORSKA PRED VSELJUDSKO VSTAJO 1943 .-LJUBLJANA ,1983

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1980 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Rab - Arbe - Arbissima : konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2000 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone, Kacin Wohinz Milica, Zorn Tone
Slovenci v zamejstvu : pregled zgodovine 1918-1945
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.