Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FRAS IVAN
INVENTAR GOSPOŠČINE BISTRIŠKI GRAD:1587-1944:INVENTARJI 10.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRAS IVAN
LISTINE,PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR:750 LET MESTA MARIBOR:KATALOGI 19.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.