Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Devetak Gabrijel
Evropski marketing storitev
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel - soavtor, Lang Peter
Management im Tourismus

2005 nemški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Marketing izobraževalnih storitev : intelektualna lastnina, zadovoljstvo odjemalcev, strategije, poslovna odličnost, benchmarking, metodologija raziskovanja, elektronsko poslovanje, ustvarjalnost
MODERNA ORGANIZACIJA
2002 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Marketing management
Fakulteta za management Koper
2007 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Marketinška zasnova podjetja : marketing, razvoj, inovacije, industrijska lastnina, mednarodno sodelovanje, motiviranje in stimuliranje
MODERNA ORGANIZACIJA
1995 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Deželak Bogomir, Milfelner Rudi
Politika in razvoj izdelkov (storitev)
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
1991 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Tehničke inovacije u svijetu i u nas
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1983 hrvaški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Tehnične inovacije
[1.natis]
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1980 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja
Fakulteta za management Koper
1999 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Mulej Matjaž
Ustvarjalno sodelovanje : od zasnove do uspešne prodaje izdelka
GOSPODARSKI VESTNIK
1985 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
V vrtincu dogodkov rodbine Devetak in sorodnikov
SAMOZALOŽBA
2012 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO