Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
DOLINAR FRANCE M.
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 11 : SLOVENSKA CERKVENA POKRAJINA .- LJUBLJANA, 1989
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
KATOLIŠKA PRENOVA IN PROTIREFORMACIJA V NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH 1564-1628.-CELOVEC, LJUBLJANA,DUNAJ, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Hren Alenka, 1974-, Ambrožič Matjaž 1967-, Visočnik Julijana, Dolinar France M. 1941-
Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592-1751
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
REDOVNIŠTVO NA SLOVENSKEM: BENEDIKTINCI, KARTUZIJANI, CISTERCIJANI .- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRIESSER PEČAR TAMARA, DOLINAR FRANCE M.
ROŽMANOV PROCES.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Golob Nataša 1947-
Štih Peter 1960-, Hren Alenka 1974-, Planinc Lucija, Nared Andrej, Dolinar France M. 1941-
Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije
Medieval manuscripts and manuscript fragments
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M. 1941-
VIRI 44 : Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bratož Rajko
Dolinar France M. 1941-, Šetinc Salzmann Madita
Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
ŽUPNIJSKI ARHIVI .- BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI

1978 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija