Seznam gradiva

5 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
BRATOŽ RAJKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 08 : KRŠČANSTVO V OGLEJU IN NA VZHODNEM VPLIVNEM OBMOČJU OGLEJSKE CERKVE OD ZAČETKOV DO NASTOPA VERSKE SVOBODE .- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
BITKA PRI FRIGIDU.- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
GRŠKA ZGODOVINA: KRATEK PREGLED S TEMELJNIMI VIRI IN IZBRANO LITERATURO.- LJUBLJANA, 1997
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bratož Rajko
Rimska zgodovina : Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bratož Rajko
Dolinar France M. 1941-, Šetinc Salzmann Madita
Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.