Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Trošt Lucijan
Bizjak Matjaž 1967-
"Cilj pred nami" : napadi 16. in 19. eskadrilje SAAF na kraje v okolici Trnovskega gozda in Banjške planote, spomladi, leta 1945
Bukve, medobčinsko kulturno društvo
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž, Žižek Aleksander
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Höfler Janez
Klemenčič Matej 1971-, Bizjak Matjaž 1971-, Kosi Miha 1965-
Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300-1535)
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK MATJAŽ
RATIO FACTA EST: GOSPODARSKA STRUKTURA IN POSLOVANJE POZNOSREDNJEVEŠKIH GOSPOSTEV NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 2003
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2007 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mihelič Darja, Bizjak Matjaž 1971-, Gašperšič Manca, Balkovec Bojan, Godeša Bojan
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.