Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Höfler Janez
Klemenčič Matej 1971-, Bizjak Matjaž 1971-, Kosi Miha 1965-
Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300-1535)
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mihelič Darja, Bizjak Matjaž 1971-, Gašperšič Manca, Balkovec Bojan, Godeša Bojan
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.