Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Benedik Metod, Höfler (Hofler) Janez, Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 26 : PISMA JANEZA EVANGELISTA KREKA; GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM. PRAŽUPNIJA CERKNICA; ZAČETKI CERKVENE ORGANIZIRANOSTI SLOVENCEV V KALIFORNIJI
ZALOŽBA DRUŽINA
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Kolar Bogdan, Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jurca Leopold, 1905-1988
Klemenčič Drago, Benedik Metod
Moja leta v Istri pod fašizmom : spomini
ZALOŽBA DRUŽINA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BENEDIK METOD
PAPEŽI OD PETRA DO JANEZA PAVLA II. .-CELJE, 1989
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.