Seznam gradiva

5 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Baraga France
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 17 : FRANCE BARAGA, KAPITELJSKI ARHIV NOVO MESTO : REGESTI LISTIN IN POPIS GRADIVA .- LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR IVAN, BARAGA FRANCE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 18 .- LJUBLJANA, 1996
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cej Ciril Metod
Grčar Leopold, Zavadlav Metod, Baraga France
Tebi, milostna svetogorska kraljica : zgodovina božje poti na Sveti gori
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Baraga France
Župnija Miren skozi stoletja
ŽUPNIJA MIREN
2009 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.