Seznam gradiva

5 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ATTEMS KAREL MIHAEL
SLOVENSKE PRIDIGE.-TRST, 1993 (OBJAVO PRIPRAVILA ALOJZIJA BRATUŽ)
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ATTEMS KAREL MIHAEL
VIZITACIJSKI ZAPISNIKI GORIŠKEGA, TOLMINSKEGA IN DEVINSKEGA ARHIDIAKONATA GORIŠKE NADŠKOFIJE: 1752-1774 .- GORICA, 1994
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ATTEMS KAREL MIHAEL
VIZITACIJSKI ZAPISNIKI GORIŠKEGA, TOLMINSKEGA IN DEVINSKEGA ARHIDIAKONATA GORIŠKE NADŠKOFIJE: 1762-1773 .- GORICA, 2000
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Attems Karel Mihael
Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1752-1757 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1752-1757 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2022 slov.,latinsko ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Attems Karel Mihael
Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761-1771 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1761-1771 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2023 slov.,latinsko ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.