Seznam gradiva

1 gradivo
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Devetak Robert, Lovišček Zmago, Žorž Ferdo, Drekonja Severin
Narodna čitalnica v Kanalu 1867-1927
150 let Narodne čitalnice v Kanalu
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.