Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Šušteršič Mario
Primorski sokoli bodo še leteli : življenje in delo Bojana Pavletiča
MLADIKA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šušteršič Mario
Sledovi : po poteh slovenske prisotnosti v Trstu
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.