Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Šušmelj Jože
Marušič Branko 1938-, Kolenc Petra 1977-
Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske
DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE PLANOTA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Bitka za partizansko Trnovo : 19.-21. januarja 1945 : ob 65-letnici zmage nad nacifašizmom
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko 1938-, Cigoj Štefan, Kernel Davor, Krpan Vladimir 1930-, Lozič Miloš 1947-, Pavšič Milost Aleksandra, Šušmelj Jože, Žigon Katjuša
Narodu Gorico novo bomo dali v dar : ob sedemdesetletnici Nove Gorice
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slov., srbski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Malnič Andrej, Šušmelj Jože, Vuga Tomaž
Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hojak Alojz, Šušmelj Jože
Skriljanci : [spomini na dijaški dom v Skriljah in nižjo gimnazijo v Dobravljah v letih 1950-1952]
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Spominski park NOB Trnovo pri Gorici
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Trpko sosedstvo : nekateri vidiki odnosov med sosednjima državama v obdobju 1946-2001
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Pirjevec Jože, Pavšič Rudi
V Trstu ob osamosvajanju Slovenije
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠUŠMELJ JOŽE
ZGODBA O ZAKONU: SPREJEMANJE ZAKONA ZA ZAŠČITO SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJANSKEM PARLAMENTU .- TRST, 2003
ZADRUGA PRIMORSKI DNEVNIK
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.