Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ŠNUDERL MAKSO
DNEVNIK 1941 - 1945: I. V OKUPIRANI LJUBLJANI.- MARIBOR, 1993
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
ŠNUDERL MAKSO
OSVOBOJENE MEJE .-MARIBOR, 1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠNUDERL MAKSO
TEMELJNA LISTINA OB NOVI JUGOSLOVANSKI USTAVI.- LJUBLJANA, 1962

1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šnuderl Makso
Zgodovina ljudske oblasti : [zapiski in gradivo za predavanja na pravni fakulteti univerze v Ljubljani v študijskem letu 1948/1949 kot učni pripomoček za slušatelje prava]
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.