Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
BRGOČ VERA, ČUK ALENKA
ANTON ČERNAČ (1905-1984).- POSTOJNA, 1998
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zavod Znanje, Notranjski muzej Postojna
Bavdek Alma, Čuk Alenka 1964-
Muzej krasa = Karst Museum : vodnik stalne razstave
NOTRANJSKI MUZEJ, ZAVOD ZNANJE
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čuk Alenka
Postojna : na prelomu stoletij = at the turn of centuries : Postojna, sloveča Postojnska jama in njena okolica na starih razglednicah = Postojna, the famous Postojna Cave and the town's environs on old postcards
GALERIJA 2 VRHNIKA
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bavdek Alma, Čuk Alenka 1964-, Schein Valentin, Simoniti Marjetica
Predjamski zaklad = The Predjama treasure cache
NOTRANJSKI MUZEJ, ZAVOD ZNANJE
2015 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.