Seznam gradiva

15 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Čermelj Lavo
Bilanca našega naroda za mejami
NASTA LJUBLJANA
1939 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Lavo
DODATEK K RAZPRAVI "POLITIČNO-UPRAVNA RAZDELITEV JULIJSKE KRAJINE" ZA DOBO OD 30. NOVEMBRA 1927 : (fotokopija iz LUČ: poljudno-znanstveni zbornik II, 1928)

1928 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
ČERMELJ LAVO
IL VESCOVO ANTONIO SANTINI E GLI SLOVENI E CROATI.-LJUBLJANA, 1953
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
1953 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
JULIJSKA KRAJINA, BENEŠKA SLOVENIJA IN ZADARSKA POKRAJINA: IMENOSLOVJE IN POLITIČNO-UPRAVNA RAZDELITEV.-BEOGRAD, 1945
SLOVENSKO KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANCE ROZMAN
1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
LIFE AND DEATH STUGGLE OF A NATIONAL MINORITY.-LJUBLJANA, 1945
LJUDSKA PRAVICA LJUBLJANA
1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
MED PRVIM IN DRUGIM TRŽAŠKIM PROCESOM.-LJUBLJANA, 1972
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
O LJUDSKEM ŠTETJU V TRSTU LETA 1910.-ZAGREB, 1958

1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Lavo
Ob tržaškem procesu 1941 : spomini in beležke
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SLOVENCI IN HRVATI POD ITALIJO.-LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SLOVENCI IN HRVATJE POD ITALIJO: DEMOGRAFSKA ŠTUDIJA PO POVOJNI URADNI STATISTIKI .- LJUBLJANA, 1938
NASTA LJUBLJANA
1938 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Čermelj Lavo
Slovenci u zoni A Slobodne teritorije Trsta
Institut za Međunarodnu politiku i privredu
1953 srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko, Čermelj Lavo 1889-1980, Grafenauer Bogo, Jeri Janko, Kušej Gorazd
Slovenci v Italiji včeraj in danes
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SPOMINI NA MOJA TRŽAŠKA LETA.-LJUBLJANA, 1969
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
TRŽAŠKO OZEMLJE TER GORIŠKA IN VIDEMSKA POKRAJINA .-LJUBLJANA, 1958

1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.