Seznam gradiva

1 gradivo
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ČEH SUZANA
OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO MARIBOR 1945-1946.- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.