TRAVNIK IN CERKEV SV. IGNACIJA V GORICI.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT.111.-LJUBLJANA, 1981


Avtor(ji):
KORŠIČ VERENA
Naslov:
TRAVNIK IN CERKEV SV. IGNACIJA V GORICI.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT.111.-LJUBLJANA, 1981
Založba:
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
Leto:
1981
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
KULTURNA ZGODOVINA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
KZ0081/004