Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom : gradivo za seminar


Avtor(ji):
Rosa Jurij, Pavšič Milost Aleksandra, Tul Vlasta, Trpin Drago
Naslov:
Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom : gradivo za seminar
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
Leto:
2008
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
Fotokopija
Ključne besede:
ARHIVIRANJE , ARHIVISTIKA , ARHIVSKO GRADIVO , DOKUMENTARNO GRADIVO
Število izvodov:
3
Signature:
A0462/001, A0462/002, A0462/003