INVENTAR GOSPOŠČINE BISTRIŠKI GRAD:1587-1944:INVENTARJI 10.-MARIBOR, 2004


Avtor(ji):
FRAS IVAN
Naslov:
INVENTAR GOSPOŠČINE BISTRIŠKI GRAD:1587-1944:INVENTARJI 10.-MARIBOR, 2004
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Leto:
2004
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
A0386