Izzivi in izkušnje pri delu v arhivih : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 24.-26. maj 2023, Radenci, Slovenija = Challenges and experiences in archives : book of abstracts.


Avtor(ji):

Naslov:
Izzivi in izkušnje pri delu v arhivih : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 24.-26. maj 2023, Radenci, Slovenija = Challenges and experiences in archives : book of abstracts.
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Leto:
2023
ISBN:
978-961-6507-76-9
UDK:
930.25(082)
Jezik:
slov., anglešk
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
96 str. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
150690563
Število izvodov:
1
Signature:
A0543/004