Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku


Avtor(ji):

Naslov:
Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku
Založba:
Mestni arhiv ljubljanski
Leto:
1957
UDK:
94(497.4Ljubljana)"1243/1397"(093.2)
Jezik:
slov.,nem.,lat.
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
198021
Število izvodov:
7
Signature:
ZG1842/001, ZG1842/002, ZG1842/003, ZG1842/004, ZG1842/005, ZG1842/006, ZG1842/007