Priročnik za krajevne ljudske odbore II


Avtor(ji):

Naslov:
Priročnik za krajevne ljudske odbore II
Založba:
URADNI LIST LRS
Leto:
1948
UDK:
342.5(497.4)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
PRIROČNIKI
Obseg:
167 str. ; 17 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
97716481
Ključne besede:
LOKALNA SAMOUPRAVA , LJUDSKI ODBORI
Povezave:
šifra cobiss
Število izvodov:
1
Signature:
PR0537/002