Kazenski zakonik : (prečiščeno besedilo) : Uvodni zakon h kazenskemu zakoniku ; Prehodne in končne določbe zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika ; Pojasnila


Avtor(ji):

Naslov:
Kazenski zakonik : (prečiščeno besedilo) : Uvodni zakon h kazenskemu zakoniku ; Prehodne in končne določbe zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika ; Pojasnila
Založba:
URADNI LIST LRS
Leto:
1960
UDK:
343
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
PRIROČNIKI
Obseg:
570 str. ; 20 cm + corr.
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
1583873
Ključne besede:
KAZENSKO PRAVO , ZAKONI , JUGOSLAVIJA
Število izvodov:
1
Signature:
PR0524