Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)


Avtor(ji):

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Naslov:
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
Založba:
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
Leto:
1995
ISBN:
86-7131-089-2
UDK:
949.712(063)(082)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
382 str. ; 24 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
55255808
Ključne besede:
POLITIČNA ZGODOVINA , NARODNOSTNO VPRAŠANJE , POSVETOVANJE
Število izvodov:
1
Signature:
ZG1780