Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja


Avtor(ji):
Bratož Rajko
Dolinar France M. 1941-, Šetinc Salzmann Madita
Naslov:
Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja
Založba:
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Leto:
1990
UDK:
281.1(453.3 Oglej)"03/07"
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
70 str., [1] zganj. f. pril. potiskan na obeh str. : ilustr. ; 24 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
19704064
Število izvodov:
1
Signature:
ZG1725