Urbarji na Slovenskem skozi stoletja


Avtor(ji):
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Naslov:
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
Založba:
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Leto:
2016
ISBN / ISSN:
ISBN 978-961-6638-30-2 : 18 EUR
UDK:
347.236.2(497.4)(091)(082)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
247 str. : ilustr. ; 24 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
286281984
Ključne besede:
ZEMLJIŠKA GOSPOSTVA , ZEMLJIŠKA POSEST , SREDNJI VEK , ZGODOVINSKI VIRI
Število izvodov:
1
Signature:
A0528