Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem


Avtor(ji):
Gabrič Aleš - uredil
Naslov:
Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem
Založba:
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Leto:
2012
ISBN / ISSN:
ISBN 978-961-6386-37-1 : 22 Eur
UDK:
323(497.4)"1989/1990"(082)
Jezik:
slov., srbski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
366 str. ; 24 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
263604480
Ključne besede:
ZBORNIKI
Opomba / Povzetek:
5
Število izvodov:
1
Signature:
ZG1637