Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)


Avtor(ji):
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Naslov:
Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Založba:
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
Leto:
2008
ISBN:
ISBN 978-961-254-075-3
UDK:
930.2:003.074(497.4)"1218/1400"
Jezik:
slov., nemški
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
Zv. <1-> : ilustr. ; 28 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
239625984
Ključne besede:
PLEMIŠKE RODBINE , ZGODOVINSKI VIRI , ARHIVSKO GRADIVO
Opomba / Povzetek:
FONTES 6
Število izvodov:
1
Signature:
A0509/001