"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje


Avtor(ji):
Bukošek Metka
Naslov:
"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
Založba:
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
Leto:
2013
ISBN:
ISBN 978-961-6448-31-4
UDK:
930.25(497.4Celje):343.3/.7(083.824)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
53 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
269127680
Ključne besede:
RAZSTAVNI KATALOGI , ARHIVSKO GRADIVO , SODNI PROCESI
Število izvodov:
1
Signature:
A0508