VIRI 35 : Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja


Avtor(ji):
Zadravec Dejan
Naslov:
VIRI 35 : Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja
Založba:
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
Leto:
2012
ISBN / ISSN:
978-961-6143-39-4 : 20 EUR
UDK:
332.2(436-89)"15"(093)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
183 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
265142528
Opomba / Povzetek:
35
Število izvodov:
1
Signature:
A0192/035