Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 4#, Doba začasne obnovitve fevdalnega reda pod okriljem absolutne vlade vladarja ter nastajanja velikih premoženj od protireformacije do srede XVIII. stoletja


Avtor(ji):
Grafenauer Bogo
Naslov:
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 4#, Doba začasne obnovitve fevdalnega reda pod okriljem absolutne vlade vladarja ter nastajanja velikih premoženj od protireformacije do srede XVIII. stoletja
Založba:
GLAVNA ZADRUŽNA ZVEZA, ODDELEK ZA TISK IN PROPAGANDO
Leto:
1960
UDK:
94(497.4)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ZGODOVINA
Obseg:
136 str., [1] zganj. zvd. : ilustr. ; 24 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
29982977
Ključne besede:
SLOVENCI , ZGODOVINA
Število izvodov:
1
Signature:
ZG1424/004