"Presveto Srce Jezusovo, v tebe zaupamo!" : Oleografije iz prve polovice dvajsetega stoletja


Avtor(ji):

Naslov:
"Presveto Srce Jezusovo, v tebe zaupamo!" : Oleografije iz prve polovice dvajsetega stoletja
Založba:
GORIŠKI MUZEJ
Leto:
2012
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
DOMOZNANSTVO
Obseg:
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
Število izvodov:
1
Signature:
D0548