Varašanci - prekmurski meščani : trg Turnišče v arhivskih virih : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]


Avtor(ji):

Naslov:
Varašanci - prekmurski meščani : trg Turnišče v arhivskih virih : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]
Založba:
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Leto:
2011
ISBN:
978-961-6507-44-8
UDK:
94(497.4Turnišče)(083.824)
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
48 str. : ilustr. ; 30 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
67850753
Ključne besede:
RAZSTAVNI KATALOGI
Opomba / Povzetek:
zvezek 36
Število izvodov:
1
Signature:
A0490