Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513


Avtor(ji):
Bizjak Matjaž, Žižek Aleksander
Naslov:
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
Založba:
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
Leto:
2010
ISBN / ISSN:
978-961-254-247-4 (ZRC SAZU)
UDK:
657.32:347.962(497.4Celje)"1457/1513"
Jezik:
slov., nemški
Tematsko področje:
ARHIVISTIKA
Obseg:
XLVII, 164 str. ; 28 cm
Vrsta gradiva:
MONOGRAFSKA publik.
COBISS.SI-ID:
254123264
Število izvodov:
1
Signature:
A0479